Eiken­processie­rups

Elk jaar zorgen eikenprocessierupsen voor overlast. Deze rupsen verdwijnen niet meer uit ons land. Als gemeente doen wij ons best om de overlast van de rupsen te verminderen. We stimuleren de aanwezigheid van natuurlijke vijanden van de rupsen. We hangen nestkastjes op voor mezen. We zaaien bloemenmengsels in en we maaien het gras minder vaak. De randen van de bermen in het buitengebied maaien we later. Zo bloeien er meer bloemen die natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen, zoals insecten, vogels en vleermuizen, aantrekken.