Verloren of gevonden voorwerpen

Ben je iets verloren of heb je iets gevonden? Meld het via de website verlorenofgevonden.nl. Je kunt ook zien of iemand jouw verloren voorwerp heeft gevonden.

Stap voor stap

  1. Meld een gevonden of verloren voorwerp
  2. Check of je voorwerp is gevonden
  3. Haal je gevonden voorwerp op bij de vinder of bij de receptie van het gemeentehuis.