Geboorte aangeven

Ben je vader of moeder geworden? Proficiat! De geboorte van je kind geef je binnen drie dagen persoonlijk door in de gemeente waar je kind is geboren.

Stap voor stap

  1. Maak een afspraak om aangifte te doen.
  2. Onze medewerker maakt een geboorteakte op.
  3. Onze medewerker registreert het kind in de Basisregistratie personen (BRP).
  4. Je kind krijgt een burgerservicenummer (BSN).

Meer informatie over geboorte