Reclame­belasting

Je betaalt reclamebelasting als je gebruiker bent van een niet-woning in het centrum van Boxtel. Dit is een vast jaarlijks bedrag plus een variabel bedrag. Je krijgt de aanslag jaarlijks toegezonden als je bedrijf daarvoor in aanmerking komt.

Stap voor stap

  1. Je ontvangt jaarlijks een aanslag.
  2. Je betaalt de aanslag of machtigt ons voor automatische incasso.
  3. Als je het niet eens bent met de aanslag, kun je bezwaar maken.

Tarieven

Per niet-woning in centrum Boxtel

Tarieven

Vast bedrag

 € 246,00

Variabel bedrag

€ 1,85 per € 1.000 aan WOZ-waarde boven € 131.000,00.