Meedoen in je buurt

De samenleving verandert. Iedereen kan makkelijk aan informatie komen. Ook informatie over de eigen buurt vind je snel. Dat zorgt ervoor dat buurtbewoners meer betrokken zijn bij hun buurt. En wat er in hun buurt gebeurt. Ze willen daar ook graag over mee praten en mee beslissen. Ook de gemeente wil graag dat inwoners meedenken over wat er in hun buurt moet gebeuren. We leggen hier uit hoe dat zit.

Om te zorgen dat iedereen mee kan doen heeft de gemeente een plan gemaakt. Dat plan heet “het participatiebeleid”. Het gaat over de manier waarop inwoners mee kunnen denken, praten of beslissen over de eigen buurt. Het plan is ook bedoeld voor bedrijven en organisaties in de gemeente.

De bedoeling van het plan is dat iedereen mee kan denken over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert. Bijvoorbeeld het aanleggen van wijken, wegen en parken. Maar ook het verbeteren van de samenleving. Bekijk het participatiebeleid.

Want inwoners weten veel over hun eigen buurt en hebben er ook ideeën over. Dat helpt de gemeente om betere plannen voor de buurt te maken. En het zorgt ervoor dat inwoners zich meer betrokken en gehoord voelen. Daarom wil de gemeente inwoners, bedrijven en organisaties veel ruimte geven om mee te doen in de eigen buurt. Daarbij gelden wel een aantal spelregels.

Spelregels

We hebben een aantal spelregels gemaakt over het meedenken en meedoen in je buurt:

 • Daar waar het mogelijk is, geeft de gemeente ruimte om mee te doen
 • Dat doet de gemeente aan het begin van een plan voor de buurt
 • Voor een plan start is duidelijk hoeveel ruimte er is om mee te doen
 • Iedereen kan meedoen
 • De laatste beslissing ligt vaak bij de gemeenteraad
 • Het lukt niet altijd om het iedereen naar de zin te maken
 • Daarom blijft het altijd mogelijk om bezwaar te maken
 • Wettelijke afspraken over inspraak blijven gelden
   

De gemeente zorgt voor een goede uitvoering van het participatiebeleid. Daar heeft de gemeenteraad ook geld voor vrij gemaakt. De gemeente kijkt met regelmaat terug of het gelukt is om inwoners, bedrijven en organisaties mee te laten doen. 

Vormen van meedoen

De gemeente heeft drie vormen van meedoen genoemd in het participatiebeleid. Belangrijk verschil is wie met een plan voor de buurt komt:

 1. De gemeente
 2. Een inwoner met een idee
 3. Iemand die een bouwplan heeft en een vergunning aanvraagt
   

De manier waarop iedereen mee kan doen is niet altijd hetzelfde. Soms is er veel ruimte om mee te praten en zelfs mee te beslissen. Maar soms is dat niet zo. Dan is mee weten de enige stap. We leggen dat hieronder per vorm uit. 

Plan van de gemeente

De gemeente gaat uit van 4 stappen om inwoners mee te laten doen als de gemeente een plan heeft voor de buurt. Vooraf kiest de gemeente de juiste stap die past bij het plan. 

 1. Informeren: iedereen is op de hoogte en kan vragen stellen.
 2. Raadplegen: inwoners kunnen hun idee of wens geven om een plan beter te maken
 3. Adviseren: inwoners kunnen een advies geven over een plan
 4. Coproduceren: inwoners en gemeente werken samen aan een plan en er is ruimte om mee te beslissen. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor een speeltoestel. 
   

Bekijk ons online participatieplatform om te zien over welke projecten je nu kunt meepraten. 

Plan van inwoners met een idee

Wie met een idee komt, wordt bij de gemeente met een open houding ontvangen. De gemeente helpt, maar neemt het idee niet over. De inwoner blijft aan zet. Wel kan de gemeente verbinding leggen met andere ideeën en denkkracht inbrengen. Een voorwaarde is dat het idee in het algemeen belang is. Er mag geen zakelijk belang zijn. En er moet draagvlak zijn voor het idee. De wijkmakelaars kunnen helpen om het idee uit te werken. Heb je een idee voor je buurt? Laat het ons weten.

Bouwplan of vergunning

Als iemand een bouwplan heeft of een omgevingsvergunning wil aanvragen, zijn er speciale regels. Eén van die regels is dat de aanvrager een omgevingsdialoog voert. Dat is een gesprek met omwonenden en mensen die een belang bij het bouwplan hebben. Dit gesprek helpt om het plan beter te maken. En het kan ervoor zorgen dat er minder bezwaar wordt gemaakt.

De gemeente vertelt de aanvrager van zo’n vergunning dat dit gesprek belangrijk is en geeft tips. De aanvrager mag zelf weten hoe hij of zij dit gesprek voert. De gemeente beslist over de vergunning en kijkt dan ook of de omgevingsdialoog goed is gevoerd.

Heb je vragen over het Participatiebeleid? 

Neem dan contact op. Dat kan via telefoonnummer (0411) 65 59 11 of via e-mail: gemeente@boxtel.nl.