Verkeersplan Ladonk

De gemeente gaat aan de slag met de inrichting van de wegen op bedrijventerrein Ladonk. We gaan onder andere kruispunten aanpakken, bekijken waar de verkeersstructuur beter kan en meer aandacht geven aan fietsers en voetgangers op het bedrijventerrein. Het doel is om bedrijventerrein Ladonk verkeerskundig robuust en toekomstbestendig te maken. Tegelijkertijd kunnen we hiermee aandacht geven aan het groen en de waterhuishouding op het bedrijventerrein.

Aanmelden bijeenkomst 26 februari

Op 26 februari 2024 om 16.00 uur is er een bijeenkomst over het verkeersgebied rondom Ladonk. Je bent van harte welkom bij ’t Dommeltje, Hoog Munsel 9a, in Boxtel. Ondernemers van Ladonk kunnen zich aanmelden via een aanmeldformulier (de uitnodiging wordt ook per brief verstuurd).