Onroerende­zaak­belas­ting (OZB)

Let op

De digitale belastingbalie is tijdelijk niet te gebruiken. We zijn druk bezig met de overgang naar een nieuwe digitale belastingbalie. Heb je vragen over belastingen? Bel ons via (0411) 65 59 00 of stuur een e-mail belastingen@boxtel.nl.

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een gemeentelijke belasting die je betaalt over de waarde van een onroerende zaak. Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, een garage, een bedrijfspand of (bouw)grond.

Stap voor stap

  1. Je ontvangt jaarlijks een aanslag.
  2. Je betaalt de belastingaanslag of je machtigt ons voor automatische incasso.
  3. Als je het niet eens bent met de aanslag, kun je bezwaar maken.