Keulsebaan - Boseind

De gemeente wil zorgen voor voldoende doorstroming voor het verkeer in de toekomst van en naar Ladonk. De huidige rotonde Boseind kan in de toekomst het verkeersaanbod niet verwerken. We gaan de rotonde daarom wijzigen naar een kruising met verkeerslichten. We willen de nieuwe kruising graag zo snel mogelijk realiseren, daarom start de voorbereiding van het project zo snel mogelijk. 

Tegelijkertijd met de omvorming van de rotonde naar een kruising, gaan we een oplossing maken voor een verbeterde veilige en comfortabele fietsverbinding van Lennisheuvel naar Boxtel en omgekeerd. Hiervoor wordt het fietspad naast Boseind van de oostzijde naar de westzijde verplaatst. 

Wat gaan we doen?

Het ontwerp is in september 2023 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Het project wordt nu voorbereid om over te gaan tot uitvoering. In deze voorbereidingsperiode vinden diverse veldonderzoeken plaats. Voor de uitvoering moeten werkzaamheden aan de bestaande kabels en leidingen plaatsvinden. Hiervoor worden proefsleuven gegraven. In de voorbereiding wordt ook gekeken naar de fasering van het project om Ladonk, ondanks niet te voorkomen hinder, zo goed mogelijk bereikbaar te houden.

Meer informatie?

Wil je meer informatie of heb je nog vragen over het project? Neem dan contact met de projectleiders Tijs van Erve via t.v.erve@mijngemeentedichtbij.nl of met Tim van Wijk via t.v.wijk@mijngemeentedichtbij.nl.

Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoor

Lees meer informatie over het Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoor.