Reigerskant

Esch hoort sinds 1 januari 2021 bij de gemeente Boxtel. In Esch ligt de woningbouwlocatie Reigerskant. De gemeente Haaren heeft de eerste kavels uitgegeven en het gebied bouwrijp gemaakt. Het groen is ook al aangelegd. Het is aan de gemeente Boxtel om het gebied verder te ontwikkelen en woonrijp te maken. Volgens het bestemmingplan komen er 65 tot maximaal 75 nieuwe woningen in de periode 2015 – 2025.