Reigerskant

In Esch ligt de woningbouwlocatie Reigerskant. In 2020 is het gebied bouwrijp gemaakt. Inmiddels zijn zo goed als alle woningen in Fase 1 en 2 van Reigerskant klaar. Het college van B&W van gemeente Boxtel heeft in juli 2023 besloten om in te stemmen met een gewijzigde invulling voor de laatste fasen van project Reigerskant in Esch. De afronding van Reigerskant was voorzien met 29 woningen. Door meer rekening te houden met de wensen van Esch kan er ruimte ontstaan voor totaal 59 woningen, mogelijk een toename van 30 woningen.