Tiny houses

In Boxtel is in het najaar van 2022 een pilotproject gestart, namelijk: Tiny houses Boxtel. In het beleidsakkoord 'Samen aan de slag' hebben we aangegeven dat we mee willen werken aan tijdelijke woonvormen. Zeker in tijden van een woningtekort. Het college heeft in juli 2023 spelregels vastgesteld voor de ontwikkeling van Tiny houses. De spelregels, maar ook alle overige informatie over dit project vind je op deze pagina. 

Sfeerbeelden Tiny houses