Sparrenrijk

De gemeente Boxtel heeft een nieuw beheerplan voor het bosgebied Sparrenrijk laten opstellen. De looptijd van het oude beheerplan was verstreken en om die reden is het plan geactualiseerd. Via deze pagina blijf je op de hoogte over het nieuwe beheerplan voor het bosgebied Sparrenrijk. Op maandag 3 juli 2023 is er een informatieavond geweest, waar het conceptplan is gepresenteerd.