College van burgemeester en wethouders

Het college van B en W bestaat uit de burgemeester en de wethouders. De gemeentesecretaris adviseert het college. De burgemeester en de wethouders hebben onderling de taken verdeeld. De gemeentesecretaris is de rechterhand van het college. Hij zorgt voor de ondersteuning door de ambtenaren. 

College van B&W

College van B&W Boxtel