Geen gemeenteraadsverkiezingen in 2022

In november 2020 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente geweest. Dit was vanwege de herverdelingsverkiezingen, omdat Esch vanaf 2021 bij Boxtel hoort. Daarom zijn er dit jaar geen gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente. Je ontvangt dus ook geen stempas.

Provinciale statenverkiezingen 2023

Een keer in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de provinciale staten plaats. De volgende provinciale statenverkiezingen vinden plaats op woensdag 15 maart 2023. 

Meer informatie

Je kunt via de volgende websites meer informatie vinden over de verkiezingen.