Bomenbeleid

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit, klimaatverandering, de (maatschappelijke) waarde van bomen en het tegengaan van overlast, ziekten en plagen. Dit heeft allemaal invloed op hoe we met onze bomen omgaan. Het nieuwe bomenbeleidsplan hebben we samen met inwoners en belangenorganisaties gemaakt. Hieronder lees je meer over onze visie op bomen. Wat we belangrijk vinden als het gaat om bomen in de gemeente en hoe we daarmee omgaan in de praktijk.