Aanpak hoogwater Den Bosch en omgeving

In juli 2021 stonden grote delen van Limburg in korte tijd onder water. Hoogwater en extreme buien, een gevolg van klimaatverandering, veroorzaakten dit hoogwater. Enorme schade was het gevolg. Dit kan ook in onze regio gebeuren. De waterschappen, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat zijn daarom samen aan de slag om ’s-Hertogenbosch en omgeving te beschermen tegen hoogwater. 

Video hoogwater Den Bosch en omgeving

Bekijk het filmpje over de opgave en aanpak