Bosscheweg

Er is werk aan de weg voor de Bosscheweg tussen rotonde Dukaat en de zijstraat De Ketting. De Bosscheweg is een van de belangrijkste ontsluitingswegen van de gemeente Boxtel. Door verschillende ontwikkelingen zijn aanpassingen aan de weg nodig om het verkeer nu en in de toekomst veilig en goed te kunnen laten doorstromen.   

Schetsontwerp en impressiefoto