Gemeenteraad

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De gemeenteraad van Boxtel telt 23 leden. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente.