Gemeenteraad

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De gemeenteraad van Boxtel telt 23 leden. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente.

Heb je vragen?

Wil je een gespreksonderwerp aanmelden of inspreken op de raadsvergadering? Neem contact op met de griffie.