Vergadering Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplan Buitengebied Boxtel (WUBBB)

Op woensdag 22 november vergaderen de leden van de WUBBB in de raadzaal van de gemeente Boxtel. Tijdens deze vergadering worden de volgende punten besproken.

De punten

 1. Opening
 2. Vaststellen verslag vorige vergadering
 3. Mededelingen van organisaties vertegenwoordigd in de WUBBB
 4. Adviesaanvragen:

  - Baroniestraat 24 in Boxtel
  - Hamsestraat 11 in Liempde
   
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Meer informatie

De vergadering begint om 19.15 uur. Wil je bij de vergadering zijn, dan kun je contact opnemen met mw. K. Wolf. Dat kan via telefoonnummer 06-30714641 of door een mail te sturen naar k.wolf@mijngemeentedichtbij.nl.