Wie mag er stemmen?

U mag stemmen voor de leden van het Europees Parlement als u de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie (EU) hebt en 18 jaar of ouder bent.

Stemmen niet verplicht

U bent niet verplicht om te stemmen. Stemmen is een recht in Nederland. U mag zelf bepalen of u stemt. Kunt u zelf niet stemmen? Dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen.

Stemmen met een beperking

Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben recht om te stemmen. Het recht om te stemmen is een individueel recht. Dat betekent dat iedereen het recht heeft zelfstandig te stemmen zonder dat anderen hen be├»nvloeden. Een kiezer met een verstandelijke beperking kan wel iemand anders machtigen om te stemmen. Bijvoorbeeld een ouder of verzorger. De kiezer geeft zelf aan op wie de gemachtigde de stem uitbrengt. 

Helpen bij stemmen

Kiezers met een geestelijke beperking mag u niet helpen in het stemhokje. De kiezer stemt alleen. U mag wel uitleg geven buiten het stemhokje.

Alleen kiezers met een lichamelijke beperking mag u helpen in het stemhokje. Dit gaat dan bijvoorbeeld om blinden en slechtzienden of mensen met Parkinson.

Uitgesloten van kiesrecht

Gevangenen of mensen in een huis van bewaring mogen ook stemmen. Gevangenen kunnen niet naar een stemlokaal. Zij kunnen alleen hun stem uitbrengen door iemand te machtigen. Heeft de rechter u uit het kiesrecht ontzet als bijkomende straf bij een strafrechtelijke veroordeling? Dan mag u niet stemmen.