Huisvesting arbeidsmigranten

Op 10 november 2020 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie ‘Huisvesting Arbeidsmigranten gemeente Boxtel’ vastgesteld. In de vastgestelde notitie werd onder meer gesproken over huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten. De doelstelling is om voor maximaal 800 arbeidsmigranten kwalitatieve huisvesting mogelijk te maken. Op 11 april 2023 is een vergunning verleend voor de bouw van een complex voor 400 arbeidsmigranten.