De uitspraak Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft gevolgen voor Boxtelse projecten. 

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS voldoet namelijk niet aan de Europese natuurwetgeving. Deze uitspraak heeft invloed op activiteiten en ontwikkelingen in Boxtel. Een gevolg hiervan is dat op 14 augustus het bestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg is vernietigd. Samen met het Rijk en provincie onderzoeken we wat verdere gevolgen en mogelijke oplossingen zijn. We verwachten in het najaar meer duidelijkheid te hebben. Het kan zijn dat onderstaande teksten niet kloppen en niet meer actueel zijn. Zodra er meer duidelijk is passen wij de teksten op onze website aan.

Er wordt hard gewerkt aan één van de grootste plannen van de gemeente Boxtel: Het Maatregelenpakket PHS. Het Maatregelenpakket PHS Boxtel komt voort uit het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en uit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van het Rijk. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer heeft als doel om uitbreiding van het vervoer per spoor mogelijk te maken.

Door de toename van spoor- en wegverkeer worden de problemen rond het huidige knelpunt bij de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat steeds groter. Dit heeft gevolgen voor de omwonenden van het spoor, de gebruikers van de spoorwegovergangen, de betrouwbaarheid van het spoor en de bereikbaarheid. Tegelijkertijd geeft het ons de mogelijkheid om al bestaande knelpunten in Boxtel op te lossen.