Maat­regelen­pakket PHS Boxtel

Er wordt hard gewerkt aan één van onze grootste plannen: Het Maatregelenpakket PHS. Het Maatregelenpakket PHS Boxtel komt voort uit het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en uit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van het Rijk. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer heeft als doel om uitbreiding van het vervoer per spoor mogelijk te maken.

Door de toename van spoor- en wegverkeer worden de problemen rond het huidige knelpunt bij de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat steeds groter. Dit heeft gevolgen voor de omwonenden van het spoor, de gebruikers van de spoorwegovergangen, de betrouwbaarheid van het spoor en de bereikbaarheid. Tegelijkertijd geeft het ons de mogelijkheid om al bestaande knelpunten in Boxtel op te lossen.

Waar staan we?

Waarom werken we aan het Maatregelenpakket?

Wat is het Maatregelenpakket PHS Boxtel?

Planning en meer informatie