Meldingen en klachten

Heeft u een melding, klacht of vraag over de openbare ruimte?
Bel het Servicepunt openbare ruimte: (0411) 65 59 44. 
Het Servicepunt is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.30u tot 17.00u en op vrijdag van 8.30u tot 16.00u. Voor spoedmeldingen buiten openingstijden kunt u gebruik maken van het algemene telefoonnummer (0411 65 59 11). U wordt dan doorgeschakeld naar de storingsdienst. 

De firma Nobra repareert de straatverlichting voor de gemeente Boxtel. U kunt een storing van straatverlichting digitaal melden.

Meldingen voor de BOA

Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) hebben opsporingsbevoegdheid om taken uit te oefenen die bijdragen aan een veilig(er) Boxtel. Zij houden zich onder meer bezig met veiligheid rondom basisscholen, het verlenen van eerste hulp en het hondenuitlaatbeleid. 

Geef een melding voor de BOA door.

Meldingen over milieuhinder en overlast

Stinkt het buiten, heeft u last van lawaai, denkt u dat het water of de bodem vervuild is of heeft u andere klachten over het milieu? Neem dan contact op met de Milieuklachtencentrale van de provincie Noord-Brabant. U kunt bij de Milieuklachtencentrale een klacht indienen met het milieuklachtenformulier. Voor acute overlast belt u het nummer van de milieuklachtencentrale (073) 681 28 21. 

Klachten over de gemeente

Een klacht gaat over het gedrag van een medewerk(st)er van de gemeente, een bestuurder of een bestuursorgaan. Of over bijvoorbeeld een brief die de gemeente niet heeft beantwoord. Meer informatie over het indienen van een klacht.