Klachten

De gemeente Boxtel is er voor u. U komt bij ons voor uw paspoort of een vergunning. U belt ons om informatie. U schrijft een brief waarin u een bepaald probleem in uw wijk aankaart. Er zijn heel veel voorbeelden te bedenken van contacten tussen u als inwoner van Boxtel, Liempde of Lennisheuvel en de gemeente.

Het aantal contacten tussen ambtenaren en bestuurders van de gemeente en haar inwoners kan oplopen tot zo’n 1000 per dag. Wij doen ons best om in al die contacten zorgvuldig te zijn, maar soms gaat er weleens iets mis.

U heeft een klacht

U vindt bijvoorbeeld dat het te lang duurt voor u antwoord krijgt op uw brief. U voelt zich onfatsoenlijk behandeld of u krijgt onjuiste of onvolledige informatie. Kortom: u heeft het gevoel dat de gemeente u niet heeft behandeld zoals het hoort.

In dit soort gevallen gaat het niet over de inhoud van een beslissing, maar over het gedrag van de mensen die daarmee bezig zijn geweest. Als u dat als incorrect heeft ervaren, dan kunt u over het gedrag van een ambtenaar, bestuurder of bestuursorgaan een klacht indienen op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Waarom een klachtenregeling?

Wij leveren als gemeente graag kwaliteit en vinden het belangrijk goede relaties te onderhouden met onze ‘klanten’. Bent u niet tevreden over de gang van zaken, dan willen wij dat graag horen. Want als er fouten zijn gemaakt willen wij daarvan leren.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt een klacht op twee manieren indienen:

  • Mondeling tijdens een persoonlijk gesprek
  • Schriftelijk. Klachten zijn soms informeel op te lossen. Dat doen we alleen als u het ermee eens bent. Soms moeten we klachten echter formeel oplossen.

Wilt u een schriftelijke klacht indienen, vermeld dan:

  • uw naam en adres, en uw telefoonnummer of e-mailadres
  • de datum waarop u uw brief schrijft
  • een omschrijving van het voorval en wat uw klacht is
  • door wie u zich verkeerd behandeld voelt

Richt uw klacht aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel, postbus 10.000, 5280 DA Boxtel. Zet uw handtekening onder de brief. Wij behandelen uw klacht zorgvuldig en vertrouwelijk.