Parkeren

Achtergrondinformatie

Aanvragen

In en rond het centrum van Boxtel kunt u op verschillende locaties uw auto parkeren. Op deze pagina ziet u waar u uw auto in het centrum van Boxtel kunt parkeren en of u hiervoor moet betalen of uw blauwe parkeerschijf nodig heeft.

Klik om te vergroten

Blauwe zone

In het centrum en de wijk Breukelen-Zuid is een parkeerschijfzone ingericht. U herkent de zogenaamde blauwe zone aan de parkeervakken met blauwe belijning. De zones staan ook aangegeven met borden. De parkeerschijfzone in het centrum is van kracht op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur.

Parkeerontheffing blauwe zone Centrum/Breukelen-Zuid

Als u in de parkeerschijfzone (blauwe zone) Centrum/Breukelen-Zuid woont of een bedrijf op uw woonadres heeft, dan kunt u een parkeerontheffing aanvragen. De gemeente werkt voor de uitgifte van deze parkeerontheffingen samen met parkeerbedrijf P1. De aanvraag van een parkeerontheffing loopt via hen.

Voor meer informatie over de parkeerschijfzone en over de aanvraag van een parkeerontheffing kijkt u op www.parkeerserviceboxtel.nl.

Parkeervergunning aanvragen

Als u in het centrum (betaald parkeren gebied) woont en/of werkt en u geen parkeerplaats ter beschikking heeft, dan kunt u een parkeervergunning aanvragen.

Parkeernormen

Bouwt u een nieuw pand? Of wijzigt u de functie van uw pand of terrein? Dan heeft dit vaak gevolgen voor de parkeervraag bij deze bestemming, met vaak gevolgen voor de directe omgeving. Daarom hebben we parkeernormen vastgesteld. Dit is het aantal parkeerplaatsen dat bij een woning of gebouw minimaal aanwezig moet zijn. Alle nieuwe initiatieven toetsen wij aan deze normen. Bekijk de parkeernormen in gemeente Boxtel (56 KB)

Plannen rondom parkeren centrum Boxtel

Vergunningen Mgr. Bekkerstraat opheffen

Vergunninghouders kunnen in de huidige situatie in een gedeelte van de Mgr. Bekkerstraat parkeren. Uit een eerste evaluatie van het parkeren in het centrum blijkt dat de parkeerplaatsen voor vergunningshouders veel onbenut blijven. Wij onderzoeken of wij het vak voor vergunninghouders kunnen opheffen en voor dit gedeelte betaald parkeren in kunnen voeren. Zowel vergunninghouders als bezoekers zouden dan de auto overal in de Mgr. Bekkersstraat kunnen parkeren.

Contactloos betalen en betalen via parkeerapps

Waar betaald parkeren geldt gaan we contactloos betalen invoeren. Daarnaast onderzoeken we het gebruik van betalen via bestaande parkeerapps.

Proef blauwe zone

De afgesproken termijn van de proef met blauwe zone is afgelopen. Op dit moment evalueren wij de ervaringen. De blauwe zone handhaven we voorlopig tot 1 januari 2019.

Aanpassing toegangswegen centrum

Op dit moment kunt u op vier manieren met de auto naar het centrum van Boxtel. Namelijk via:

  • Clarissenstraat
  • De Koppel
  • Dr. Van Helvoortstraat
  • Fellenoord

De toegangsweg Fellenoord gaat als toegangsweg voor autoverkeer naar het centrum vervallen. Dit voeren we naar verwachting eind 2019 in. Fellenoord sluiten we ter hoogte van de Rechterstraat af voor autoverkeer. Dit om een scheiding tussen woon- en winkelgebied te creĆ«ren. Fietsers kunnen nog wel gebruik maken van deze weg.