Parkeren

In en rond het centrum van Boxtel zijn diverse parkeervoorzieningen voor bezoekers. Rond de Markt zijn betaalde parkeerplaatsen. Bij de Zwaanse Brug en in een gedeelte van de Rechterstraat is op dit moment een proef met een parkeerschijfzone (blauwe zone) van 2 jaar. Op het Breukelsplein kunt u vrij parkeren. Forensen kunnen parkeren op het P+R-terrein aan de zuidkant van het NS-station.

Aanpassing parkeerregulering centrum en Breukelen Zuid

In de afgelopen jaren is de parkeeroverlast toegenomen in delen van het centrum van Boxtel en de wijk Breukelen Zuid. Verschillende groepen parkeerders (onder anderen bewoners, werknemers en forensen) hebben gelijktijdig behoefte aan schaarse openbare parkeergelegenheid. Hierdoor is een tekort aan parkeerplekken ontstaan in de gebieden waar de huidige parkeerregels gelden.

Om de leefbaarheid in het centrum en Breukelen Zuid te verhogen, wil de gemeente de parkeerregulering verbeteren. In eerste instantie wilde de gemeente hiervoor een systeem van parkeervergunningen opzetten. Maar omdat er hiervoor geen draagvlak was, is de gemeente op dit moment bezig met een alternatief maatregelenpakket.

Parkeervergunning of -ontheffing

Als u in het centrum (betaald parkeren gebied) woont en/of werkt en u geen parkeerplaats ter beschikking heeft, dan kunt u een parkeervergunning aanvragen.

Parkeernormen

Het bouwen van een nieuw pand of het wijzigen van de functie van een pand of terrein heeft vaak gevolgen voor de parkeervraag bij deze bestemming, met vaak gevolgen voor de directe omgeving. Daarom hebben we parkeernormen vastgesteld. Dit is het aantal parkeerplaatsen dat bij een woning of gebouw minimaal aanwezig moet zijn. Alle nieuwe initiatieven worden getoetst aan deze normen.

Parkeernormen gemeente Boxtel (56 KB)