Parkeren

In en rond het centrum van Boxtel zijn diverse parkeervoorzieningen voor bezoekers. Rond de Markt zijn betaalde parkeerplaatsen. Bij de Zwaanse Brug en in een gedeelte van de Rechterstraat is op dit moment een proef met een parkeerschijfzone (blauwe zone) van 2 jaar. Op het Breukelsplein kunt u vrij parkeren. Forensen kunnen parkeren op het P+R-terrein aan de zuidkant van het NS-station.

Aanpassing parkeerregulering centrum en Breukelen-Zuid

In de afgelopen jaren is de parkeeroverlast toegenomen in delen van het centrum van Boxtel en de wijk Breukelen-Zuid. Verschillende groepen parkeerders (onder anderen bewoners, werknemers en forensen) hebben gelijktijdig behoefte aan schaarse openbare parkeergelegenheid. Hierdoor is een tekort aan parkeerplekken ontstaan in de gebieden waar de huidige parkeerregels gelden.

Om de leefbaarheid in het centrum en Breukelen Zuid te verhogen, wil de gemeente de parkeerregulering verbeteren. Daartoe heeft de gemeente op 30 mei 2017 nieuw parkeerbeleid vastgesteld (1.2 MB). Onderdeel van het nieuwe parkeerbeleid is een parkeerschijfzone die in het centrum en de wijk Breukelen-Zuid van kracht wordt. Hieronder ziet u een samenvatting van het nieuwe beleid.

De parkeerschijfzone in het centrum is van kracht op maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur.

De parkeerschijfzone in het centrum en Breukelen-Zuid gaat per 1 september 2017 in.

Klik om te vergroten

Parkeerontheffing parkeerschijfzone Centrum/Breukelen-Zuid

Als u in de parkeerschijfzone Centrum/Breukelen-Zuid woont of een bedrijf op uw woonadres heeft, dan kunt u een parkeerontheffing aanvragen. De gemeente werkt voor de uitgifte van deze parkeerontheffingen samen met parkeerbedrijf P1. De aanvraag van een parkeerontheffing loopt via hen.

Voor meer informatie over de parkeerschijfzone en over de aanvraag van een parkeerontheffing kijkt u op www.parkeerserviceboxtel.nl.

Parkeervergunning

Als u in het centrum (betaald parkeren gebied) woont en/of werkt en u geen parkeerplaats ter beschikking heeft, dan kunt u een parkeervergunning aanvragen.

Parkeernormen

Het bouwen van een nieuw pand of het wijzigen van de functie van een pand of terrein heeft vaak gevolgen voor de parkeervraag bij deze bestemming, met vaak gevolgen voor de directe omgeving. Daarom hebben we parkeernormen vastgesteld. Dit is het aantal parkeerplaatsen dat bij een woning of gebouw minimaal aanwezig moet zijn. Alle nieuwe initiatieven worden getoetst aan deze normen.

Parkeernormen gemeente Boxtel (56 KB)