Zorg en ondersteuning

St. Ursula, het centrum voor zorg, welzijn en cultuur

In St. Ursula werken verschillende partners samen op het gebied van zorg, welzijn en cultuur.

Wmo-voorzieningen aanvragen

Behoefte aan ondersteuning, zorg of hulp? Maak dan een afspraak met een van de medewerkers van Loket WegWijs in het St. Ursula-gebouw.

Jeugdhulp

Kinderen moeten kunnen opgroeien zonder ernstige problemen, zodat ze hun school kunnen afmaken en een goede toekomst hebben. In Noordoost-Brabant werken we samen met 16 gemeenten om de jeugdhulp in onze regio in te richten. 

Passend onderwijs

Alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte moeten graag naar school gaan en goede ondersteuning krijgen. Het schoolbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk om passend onderwijs en basisondersteuning te bieden, zodra een leerling is aangemeld. 

Mantelzorg

Als u mantelzorger bent, dan is het goed om te weten dat er ondersteuning voor u is. Het zorgen is al zwaar genoeg! In Boxtel is er een steunpunt mantelzorg en een klankbordgroep voor mantelzorgers waar u lid van kunt worden.