Gevelverbetering

Vanaf vandaag kun je weer subsidie aanvragen voor het verbeteren van het aanzicht van jouw pand in het centrum van Boxtel. Dit kan door nieuwe reclame-uitingen of een andere verbetering aan de gevels. Zo maken we samen het centrum van Boxtel nog aantrekkelijker om in te winkelen en te verblijven.

Wat houdt de regeling in?

Het subsidiebedrag bedraagt 50% van de kosten van de aanpassing, als de subsidie wordt toegekend, dit met een maximum van €5.000 per gevel. Er zit een maximum aan het stimuleringsbudget dus wees er snel bij want op = op.

Inspiratieboek

Wil je het inspiratieboek bekijken? Mail dan naar digitale-dienstverlening@mijngemeentedichtbij.nl

Voor wie is de regeling?

De regeling is bedoeld voor eigenaren, huurders en gebruikers van panden waarvan de gevels zijn gelegen in het stimuleringsgebied. Het stimuleringsgebied vind je op de kaart.
Als je de kaart liever per mail ontvangt, kun je mailen naar digitale-dienstverlening@mijngemeentedichtbij.nl

Subsidie voor monumenten en beeldbepalende gevelwanden

Als de gevelverbetering plaatsvindt aan een monument of aan (onderdeel van) een beeldbepalende gevelwand en er is ook (gedeeltelijk) sprake is van gewoon onderhoud of restauratie als bedoeld in de Subsidieregeling monumenten Boxtel 2017, is subsidie ook mogelijk op grond van die subsidieregeling.

Subsidie aanvragen

De wijze van verdeling van de subsidie ligt vast in artikel 12 van de regeling. Hierin is bepaald dat aanvragen om subsidie die worden toegekend, worden gehonoreerd in volgorde van indiening, totdat het plafond van het subsidiebudget is bereikt. Het budget bedraagt in totaal € 76.000. Bekijk de regeling

Aanvraagformulier

Het aanvragen van een subsidie kan via een digitaal formulier en is te vinden onder de roze-paarse knop.

Wat stuur je mee?

Je kunt als bijlage een verbeterplan, afschrift aanvraag omgevingsvergunning en/of begroting meesturen. 

Extra toelichting over het verbeterplan:
Het verbeterplan omvat een overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en een omschrijving van de daarmee beoogde resultaten. Het verbeterplan bevat in ieder geval:

  • foto’s of tekeningen van de bestaande situatie;
  • tekeningen van de beoogde situatie;
  • een overzicht van de toe te passen materialen en de kleur daarvan;
  • een beschrijving hoe het ontwerp van de gevelverbetering tot stand is gekomen in relatie tot het inspiratieboek.

Wanneer hoor je iets na het aanvragen van een subsidie?

Als de aanvraag compleet is neemt het college een beslissing binnen acht weken na ontvangst. Ook kan om aanvullende gegevens worden gevraagd als de aanvraag niet compleet is.

Overleg eerst met de welstandscommissie of de monumentencommissie

Voor de aanpassingen aan de gevels van de panden zal meestal een omgevingsvergunning nodig zijn. Hiervoor geeft de welstandscommissie of de monumentencommissie altijd een advies. Het is verstandig om voorafgaand aan het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning en de subsidieaanvraag, vooroverleg te voeren met de welstandscommissie of monumentencommissie. 

Vooroverleg voeren

Je kunt het verbeterplan insturen naar erfgoed@mijngemeentedichtbij.nl

Meer informatie over het verbeterplan

Meer over de precieze inhoud van het verbeterplan is terug te lezen in artikel 8 van de regeling en de bijbehorende toelichting.

Hoe is deze regeling tot stand gekomen?

De Boxtelse Architecten en Stedenbouwkundigen Samenwerking (BAeSS) heeft, in opdracht van de gemeente, een inspiratieboek samengesteld. In het boek wordt een deel van het winkelgebied geanalyseerd op de aanwezige kwaliteiten. Ook worden aan de hand van een aantal voorbeelden suggesties gedaan hoe met eenvoudige middelen de beeldkwaliteit van de winkelomgeving verbeterd kan worden.

Vragen?

Voor meer informatie over deze regeling kun je contact opnemen met de medewerker Omgevingsbeleid via telefoonnummer (0411) 65 59 11 of via e-mail erfgoed@mijngemeentedichtbij.nl.