Subsidieregeling bezoekerseconomie

Het college van de gemeente Boxtel heeft op dinsdag 2 juli 2024 besloten om de subsidieregeling 'Stimuleringsbijdrage Uitvoeringsprogramma Bezoekerseconomie Boxtel 2024 - 2026' vast te stellen. Deze regeling is ontworpen om innovatieve en duurzame initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van de gemeente Boxtel.

Wat houdt de regeling in?

Deze regeling biedt financiële steun aan projecten die de recreatie, toerisme, leefbaarheid en landschapsversterking in Boxtel verbeteren. De initiatieven moeten economisch haalbaar zijn, maatschappelijke meerwaarde hebben, en passen binnen de circulaire economie en Duurzaamheidsagenda.

Voor wie is de regeling?

De regeling is bedoeld voor organisaties en individuen die innovatieve, toeristische, recreatieve of culturele projecten in Boxtel willen realiseren. Het gaat er om dat de projecten bijdragen aan de toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid van Boxtel en de identiteit van de gemeente versterken. 

Een aanvraag doen voor de subsidieregeling bezoekerseconomie

Je kunt de subsidieregeling bezoekerseconomie op twee manieren bij ons aanvragen. 

Digitaal

Vul online het digitaal formulier 'Aanvraagformulier subsidieregeling bezoekerseconomie' in. Bij het kopje 'Wat stuur je mee met jouw aanvraag?' staat vermeld welke onderdelen nodig zijn tijdens het invullen van het formulier. Nadat je het formulier digitaal hebt verzonden, krijg je een ontvangstbevestiging via de mail. De digitale aanvraag kun je downloaden op de bevestigingspagina.

Schriftelijk

Je kunt het formulier per mail opvragen via bezoekerseconomie@boxtel.nl en uitprinten. Als je het formulier hebt ingevuld, mag je deze opsturen naar Gemeente Boxtel, t.a.v. F. Verstraten, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel. 

Wat stuur je mee met jouw aanvraag?

 • Gedetailleerd projectplan
 • Begroting met kostenoverzicht
 • Kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (indien van toepassing)
 • Verklaring van geen bezwaar van de directie of het bestuur (indien van toepassing)

Wanneer hoor je iets na het aanvragen van de subsidie?

Binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag ontvang je bericht over de status. Deze termijn kan met maximaal vier weken worden verlengd.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling

 • Het initiatief heeft een toeristisch- en/of recreatief en/of cultureel karakter. 
 • Het initiatief is innovatief, dus onderscheidend en/of vernieuwend ten opzichte van het bestaande aanbod. 
 • Het initiatief geeft een economische en/of toeristische impuls aan (een kern van) de gemeente Boxtel.
 • Het initiatief geldt niet voor activiteiten die in beginsel eenmalig plaatsvinden.  


De richtlijnen voor een toekenning van de subsidie

De financiële bijdrage:

 • en de hoogte ervan wordt bepaald en geprioriteerd op de mate waarin een initiatief bijdraagt aan de doelen.
 • Is afhankelijk van de grootte van het project en is vooral bedoeld als stimuleringsbijdrage. 
 • Een financiële bijdrage bedraagt nooit meer dan 50% van de ingediende begroting van het initiatief.
 • Een financiële bijdrage wordt bij de verlening direct overgemaakt.
 • De aanvrager wordt verzocht om na afloop aan de gemeente kort schriftelijk verslag te doen van de activiteit, het aantal bezoekers of deelnemers en of de activiteit aan de verwachtingen van de organisatie, gelet op de beoogde doelstelling(en) heeft voldaan.  


Overige wederzijdse verplichtingen en verantwoordingen

 • De aanvraag is niet compleet wanneer op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gevraagd om aanvulling van de aanvraag.
 • De stimuleringsbijdrage is definitief na ondertekening van het aanvraagformulier door of namens het college van de gemeente Boxtel.

Meer informatie en vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen via e-mail: bezoekerseconomie@boxtel.nl. Je kunt ook bellen naar (0411) 65 59 11 en vragen naar Franca Verstraten.