Aanvraag voor het plaatsen van containers, bouwsteigers en andere bouwobjecten

Een bouwcontainer, bouwkeet of steiger kan handig zijn bij een verbouwing. Maar je mag niet zomaar een obstakel op de openbare weg plaatsen. Via dit formulier kun je een ontheffing aanvragen.

Privacyverklaring

De gemeente Boxtel verwerkt persoonsgegevens. Lees meer hierover in onze privacyverklaring.

 • Huidige Toelichting
 • Gegevens aanvrager
 • Object
 • Voorbeeldweergave
 • Voltooid
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.

Kosten
Een ontheffing kost € 36,25.

Voorwaarden
Je mag tijdelijk maximaal vier bouwobjecten plaatsen. Daarbij gelden wel de volgende voorwaarden. Het bouwobject:

 • veroorzaakt geen schade aan de openbare weg;
 • veroorzaakt geen overlast voor omwonenden;
 • brengt de openbare orde en veiligheid niet in gevaar;
 • levert geen hinder, overlast of gevaar voor het milieu op.


Waar je nog meer rekening mee moet houden

 • Bouwobjecten mag je niet langer dan 4 weken achter elkaar op de openbare weg plaatsen.
 • Plaats je een bouwobject op een voetpad? Dan laat je tenminste 1,5 meter ruimte vrij voor voetgangers en mensen met een fysieke beperking. Denk aan rolstoel- en rollatorgebruikers.
 • Voor hulpdiensten is het nodig om een doorgang vrij te houden. Houd hier rekening met minimaal 4 meter breedte en een vrije hoogte van minimaal 4,20 meter.
 • De hulpdiensten moeten ook altijd bij de voorzieningen kunnen. Denk bijvoorbeeld aan brandkranen en bluswaterwinplaatsen.
 • Bij onderhoudswerkzaamheden en evenementen mag je alleen een bouwobject plaatsen als deze de activiteiten niet belemmert. 
 • Wanneer je in het kader van de openbare orde of veiligheid een verzoek krijgt om het bouwobject (gedeeltelijk) te verplaatsen of te verwijderen volg je de aanwijzingen op. Je kunt dan geen aanspraak maken op schadevergoeding.


Kijk voor de voorwaarden ook in de Algemene plaatselijke verordening van gemeente Boxtel onder artikel 2.1.5.1 ‘Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie’.

Schade
Heb je door gebruik van het bouwobject schade veroorzaakt aan gemeentelijke eigendommen? Dan betaal je de herstelkosten.

Wat je in moet vullen

 • Of je een container, bouwsteiger of ander bouwobject gaat plaatsen.
 • Wat de afmetingen van het object zijn.
 • Waar je het bouwobject neer gaat zetten. We vragen je om een (digitale) situatieschets met afmetingen toe te voegen. Dus zorg dat je de afmetingen en de situatieschets bij de hand hebt. 

Als wij jouw formulier hebben ontvangen beoordelen wij je aanvraag. Je ontvangt binnen 14 dagen bericht of je de container, bouwkeet, hoogwerker of steiger mag plaatsen.

Meer informatie
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Inrichting, Verkeer en Reiniging. Dat kan via telefoonnummer (0411) 65 52 48.