Begroting

Wil je weten hoe en waaraan de gemeente geld uitgeeft? Bekijk dan de perspectiefnota, programmabegroting en de programmarekening. Op de speciale website over de begroting vind je de meest actuele versie van onze financiële stukken.

Begroting 2019

Bekijk de speciale website voor de Begroting 2019.

Begroting 2018

Bekijk de speciale website voor de Begroting 2018.

Jaarlijkse cyclus

Hoe gaan we om met maatschappelijk geld? Dit is een vraag waar we ieder jaar met zorg richting aan geven. We werken onze plannen uit in de planning-en- controlcyclus. Deze cyclus bestaat uit een aantal documenten. In deze documenten staat wat we willen bereiken, hoe we dat doen, en wat we hebben bereikt. In onderstaande alinea's lees je meer over deze documenten.