Bestuur

Boxtel zoekt nieuwe burgemeester

 Lees hier meer over de procedure.

Volg ons via social media!

Op deze website vindt u actuele informatie van de gemeente Boxtel. Maakt u gebruik van social media? Via Facebook en Twitter houden wij u ook op de hoogte van het laatste nieuws. 
Meer over gemeente Boxtel en social media

De gemeenteraad van 23 leden, de burgemeester en de wethouders vormen samen het gemeentebestuur. De burgemeester en de wethouders zijn het dagelijks bestuur. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan.

Beleid

De gemeente maakt over van alles en nog wat beleid. Wilt u weten wat de gemeente Boxtel precies wil op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, het milieu of zorg en welzijn? Kijk dan op de pagina met beleidsdocumenten, bestemmingsplannen en regelingen.

Begroting

Op de pagina Begroting kunt u de begroting van dit jaar en de begrotingen en jaarverslagen van vorige jaren terugzien.

Burgerparticipatie

Het is goed leven, wonen, werken en verblijven in Boxtel. De gemeente werkt er hard aan dit zo te houden of te versterken. Dat doen we niet alleen. Onze inwoners, onze ondernemers en onze instellingen dragen er nog veel meer aan bij. Samen werken we bijvoorbeeld aan versterking van het centrum, de verkwikkende natuur in en om onze gemeente en een aangenaam woon- en leefklimaat in alle wijken en kernen van Boxtel. Burgerparticipatie speelt daarbij een belangrijke rol. De gemeente werkt het liefst samen met partners en organiseert jaarlijks tientallen participatiemomenten.

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en de raadsleden in brede zin. In Boxtel ondersteunen een raadsadviseur en een griffiemedewerker de raadsgriffier.

Missie en Visie

Eind 2008 heeft de gemeenteraad besloten om een nieuwe strategische visie op te stellen. Deze strategische visie is verwoord in zes ambities. De ambities zijn ondersteund in de vele gesprekken die hebben plaatsgevonden en ze moeten worden voortgezet, zo mogelijk met nog meer kracht dan tot nu toe.