Bestemmings­plannen

Een bestemmingsplan regelt waar je mag bouwen en hoe je gronden en gebouwen mag gebruiken. Een bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven, wegen en recreatiegebied zijn toegestaan. Maar ook bijvoorbeeld of je jouw woning mag uitbreiden of een berging mag bouwen.

Of ben je op zoek naar