Boxtel Binnen de Bruggen

“Boxtel Binnen de Bruggen‟ is het verbeelden van oude structuren van Binnendommeltjes om economie en leefbaarheid van het oude Boxtel (binnen de bruggen) te versterken. Dit kan op vele manieren plaatsvinden, fysiek als water, “bruggen”, wegtextuur, groenstructuur, maar ook in de vorm van kunst, licht of verhalen. Hoe creatiever, hoe groter de aantrekkingskracht van het centrum.  

Achtergrond initiatief

Lang geleden werden al initiatieven genomen om iets te doen met de historie van Binnendommeltjes. Door het programma Mozaïek Dommelvallei in 2015 zijn er nieuwe kansen om vanuit het verbinden van water, duurzaamheid, klimaat, economie, toerisme en recreatie, erfgoed en energietransitie hier iets mee te doen voor centrum Boxtel. Nu ruimer bezien als gebied van de kern Boxtel begin 19e eeuw, binnen deze oude waterstructuren: het Boxtel Binnen de Bruggen. (193 KB) 

Herinrichting Rechterstraat en Stationsstraat

De herinrichting van de Rechterstraat en de Stationsstraat vallen onder het plan ‘Boxtel binnen de Bruggen’. Ook twee burgerinitiatieven (Toekomst Stationsstraat en verbeteren economische as Rechterstraat/Stationsstraat) zijn aan het plan gekoppeld.
De werkgroep Rechterstraat-Zwaanseplein heeft input gegeven aan MTD Landschapsarchitecten om een voorlopig ontwerp te maken voor de Rechterstraat en het Zwaanse Plein. De leden geven iedereen die geïnteresseerd en betrokken is de gelegenheid om ideeën in te brengen.

De werkgroep Stichting Toekomst Stationsstraat is bezig met de voorbereiding van de plannen voor de herinrichting van de Stationsstraat.

Binnendommeltjes