MijnGemeenteDichtbij

De gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel werken ambtelijk samen onder de naam MijnGemeenteDichtbij. Dat betekent dat we twee zelfstandige gemeenten zijn, met een eigen college van B&W en een eigen gemeenteraad. De medewerkers van de gemeente Boxtel en Sint-Michielsgestel werken samen voor beide gemeenten.

Evaluatie ambtelijke organisatie

Op dit moment bekijkt het bureau Berenschot hoe deze ambtelijke organisatie werkt. Het rapport van deze evaluatie ontvangen we begin 2021.

Meer informatie

Samen voeren we het bedrijfsplan ‘Samen Sterker in de Meierij’ uit. Bekijk het bedrijfsplan.