In-gespreksavond Raad 9 april

Dinsdag 9 april wordt er een In-gespreksavond georganiseerd voor de gemeenteraad van de gemeente Boxtel en andere belangstellenden. Deze avond vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur. 

Onderwerpen

De raad bereidt zich onder andere voor op onderwerpen die op 16 april voorliggen in de oordeel- en besluitvormende raadsvergadering. De onderwerpen die op 9 april besproken worden zijn:

 • Tarieven onroerende-zaakbelastingen 2024  
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord  
 • Herstelbesluit bestemmingsplannen Woongebied Hamsestraat-Roderweg en Woonwerkkavels Hamsestraat  
 • Bestemmingsplan Herziening Selissen  
 • Bestemmingsplan Broekstraat 5, Esch  
 • Bestemmingsplan Postelstraat, Esch  
 • Regionaal Beleidsprogramma Jeugdhulp 2024-2028  
 • Benoeming lid voor de Raad van Toezicht van Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij  
 • Verordening op de ambtelijke bijstand 2024  

Werkwijze

Men wordt nader geïnformeerd over de voorstellen en krijgt de mogelijkheid om (technische en politieke) vragen te stellen. Daarnaast kunnen raadsleden met elkaar en met andere betrokken partijen (inwoners, ambtenaren, ondernemers, belangenverenigingen enz.) in gesprek gaan.

Deze ‘in-gespreksavond’ bestaat uit 2 onderdelen:

 • Informatiemarkt: raadsleden, steunfractieleden en overige belangstellenden kunnen (technische) vragen stellen over een aantal onderwerpen.
 • Gesprekstafel: de raadsleden gaan met elkaar, de wethouder en eventuele insprekers in gesprek over de geagendeerde onderwerpen.  

Bijwonen bijeenkomst

Deze bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor de raads- en steunfractieleden. Maar ook overige geïnteresseerden zijn van harte welkom. Je hoeft je niet vooraf aan te melden. 

Spreekrecht

Wil je gebruik maken van het spreekrecht? Meld je dan aan via griffie@boxtel.nl. Per onderwerp kunnen maximaal 4 insprekers plaatsnemen aan de ‘gesprekstafel’. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 8 april voor 19.30 uur. Vermeld hierbij jouw naam en het onderwerp waarover je in wil spreken. 

Bekijk de uitgebreidere agenda. Heb je nog vragen? Neem contact op met Inge Smits, raadsgriffier. Dat kan telefonisch via (0411) 65 59 11 of per email via griffie@boxtel.nl.