In-gespreksavond raad op 5 maart

Dinsdag 5 maart wordt er een In-gespreksavond georganiseerd voor de gemeenteraad van de gemeente Boxtel en andere belangstellenden. Deze avond vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur. 

Onderwerpen

De raad bereidt zich onder andere voor op onderwerpen die op 19 maart aanstaande voorliggen in de oordeel- en besluitvormende raadsvergadering. De onderwerpen die op 5 maart besproken worden zijn:

 • Volkshuisvestingsfonds Boxtel
 • Bestemmingsplan Heikant 15
 • Marktverordening gemeente Boxtel 2024
 • Kadernota 2025 GGD Hart voor Brabant
 • Benoeming 1ste waarnemend voorzitter en lid van de werkgeverscommissie 

Werkwijze

Men wordt nader geïnformeerd over de voorstellen en krijgt de mogelijkheid om (technische en politieke) vragen te stellen. Daarnaast kunnen raadsleden met elkaar en met andere betrokken partijen (inwoners, ambtenaren, ondernemers, belangenverenigingen enz.) in gesprek gaan. 

Deze ‘in-gesprekavond’ bestaat uit 3 onderdelen: 

 • Informatieve presentatie(s):
  • Korte presentatie ter verduidelijking op een onderwerp:
   • Volkshuisvestingsfonds Boxtel 
 • Informatiemarkt 
  • Raadsleden, steunfractieleden en overige belangstellenden kunnen (technische) vragen stellen over een aantal onderwerpen. 
 • Gesprekstafel 
  • De raadsleden gaan met elkaar, de wethouder en eventuele insprekers in gesprek over de geagendeerde onderwerpen.  

Bijwonen bijeenkomst

Deze bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor de raads- en steunfractieleden. Maar ook overige geïnteresseerden zijn van harte welkom. Je hoeft je niet vooraf aan te melden. 

Spreekrecht

Wil je gebruik maken van het spreekrecht? Meld je dan aan. Per onderwerp kunnen maximaal 4 insprekers plaatsnemen aan de ‘gesprekstafel’. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 4 maart voor 19.30 uur. Stuur een e-mail naar griffie@boxtel.nl. Vermeld hierbij jouw naam en het onderwerp waarover je wilt inspreken.  

Meer informatie

Bekijk de uitgebreidere agenda. Heb je nog vragen? Neem contact op met Inge Smits, raadsgriffier. Dat kan telefonisch via (0411) 65 59 11 of per email via griffie@boxtel.nl.