Kun je op donderdag 6 juni niet zelf stemmen?

Op donderdag 6 juni 2024 vindt in Nederland de verkiezing voor het Europees Parlement plaats. Het kan natuurlijk zijn dat je 6 juni niet kunt gaan stemmen, omdat je bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie. In dat geval kun je een andere kiezer machtigen om voor je te gaan stemmen. Machtigen kan op twee manieren, namelijk: via een schriftelijke volmacht en met een onderhandse volmacht.

Schriftelijke volmacht aanvragen

Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuur je een verzoekschrift naar de gemeente waar je op 23 april 2024 stond ingeschreven. Dit kan tot uiterlijk 3 juni 2024 om 17.00 uur. Het verzoek moet voor dit tijdstip bij ons binnen zijn. Op de pagina 'machtigen' vind je het formulier om een schriftelijke volmacht aan te vragen. Bekijk de pagina machtigen.

Onderhands machtigen

Om een machtiging te geven, gebruik je het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een 'onderhandse volmacht'. Kiezer en gemachtigde moeten allebei tekenen. De stempas verandert daarmee in een volmachtbewijs. De volmachtgever en gemachtigde moeten wel in dezelfde gemeente wonen. Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. Dit mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Wil of kan je als volmachtgever uiteindelijk toch zelf gaan stemmen? Dan kun je de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet je jouw tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kun je stemmen.

Maximaal twee volmachten

De persoon die wordt gemachtigd, mag maximaal twee volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem(men) alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau. Ook controleert het stembureau zijn identiteit en stembewijs voordat hij mag stemmen.

Meer informatie over de verkiezing voor het Europees Parlement

Meer informatie over de Europees Parlementsverkiezing vind je bij het onderdeel 'verkiezingen' op de website.
Bekijk de pagina over de verkiezingen.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Wist je dat we iedere week een digitale nieuwsbrief versturen met daarin een nieuwsoverzicht? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief en ontvang het nieuws in de gemeente in jouw mailbox.