Project Delta Rhine Corridor van start

De Delta Rhine Corridor is een verzameling van initiatieven om gelijktijdig meerdere ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomverbindingen aan te leggen. Het traject loopt van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens. De buisleidingen in het plan lopen ook door de gemeente Boxtel. Het gaat om de aanleg van zes buisleidingen voor het transport van waterstof, aardgas, ammoniak, lpg, propeen en meerdere ondergrondse gelijkstroomverbindingen. De buisleidingen en gelijkstroomverbindingen zijn voor het grootste deel in de grond die in 2012 voor buisleidingen is gereserveerd in de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035.

Ontdek meer bij de online talkshow

Vanaf 2 juni 2023 kun je kijken naar een online talkshow over de Delta Rhine Corridor. Bekijk de talkshow.

Informatiebijeenkomst

Er zijn in Brabant vier informatiebijeenkomsten over de Delta Rhine Corridor geweest over het kennisgeven van het Voornemen van het project en het voorstel voor participatie. 

Ook in Zuid-Holland en Limburg zijn er informatieavonden georganiseerd.

Waarom de Delta Rhine Corridor?

Het kabinet ziet een aantal uitdagingen voor de toekomst, waarvoor de Delta Rhine Corridor een oplossing kan bieden. De buisleidingen en gelijkstroomverbindingen zijn daarom nodig in Nederland en tussen Nederland en Duitsland.

  • Klimaat: In 2030 moet Nederland 55% minder CO2 uitstoten, vergeleken met 1990. Dit kan door over te gaan op hernieuwbare energie.
  • Energie: Voor het energiesysteem van Nederland zijn duurzaamheid, leveringszekerheid en energie-onafhankelijkheid cruciaal. Ontwikkelingen zoals de Russische inval in Oekraïne spelen hierin een rol.
  • Economische waarde industrie: Voor het behoud van de economische waarde van de grote industrieclusters is het verduurzamen van bedrijfsprocessen waarvoor nu fossiele grond- en brandstoffen worden gebruikt essentieel.
  • Vervoer van gevaarlijke stoffen: Buisleidingen onder de grond kunnen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen een goed alternatief zijn voor vervoer via spoor, weg en water.

Wie ontwikkelt het?

Gasunie treedt op als initiatiefnemer van het Voornemen en voorstel voor participatie namens de Delta Rhine Corridor Partners. De Delta Rhine Corridor Partners willen de buisleidingen en gelijkstroomverbindingen gelijktijdig aanleggen. Hierdoor wordt de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. Bovendien bespaart dit tijd in de besluitvorming en zijn de kosten lager. 

Reageren op de plannen

Het project Delta Rhine Corridor begon met het kennisgeven van het Voornemen van het project en het voorstel voor participatie.
Van 26 mei tot en met 6 juli 2023 lag het Voornemen en voorstel voor participatie van dit project ter inzage. In die periode was het mogelijk om op dit document te reageren. De reacties op het Voornemen worden betrokken bij het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken. De inspraakbundel wordt binnenkort toegevoegd op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bekijk de pagina op RVO over Delta Rhine Corridor. Zodra op alle reacties een antwoord is gevonden, wordt de reactienota gepubliceerd op deze pagina.