Wie verdient een Koninklijke Onderscheiding?

Elk jaar worden net vóór Koningsdag in heel het land Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich gedurende langere tijd op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving. Iedereen kan een Koninklijke Onderscheiding aanvragen. Meestal gebeurt dit door bestuurders van verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties. Zij kunnen personen voordragen die zich binnen hun vereniging, instelling of organisatie bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Maar ook particulieren kunnen iemand voordragen. De eerstvolgende lintjesregen in 2022 lijkt nog ver weg. Maar de behandeling van de ingediende voorstellen kost veel tijd. Daarom vragen we je om jouw kandidaat nu al voor te dragen!

Wie komt in aanmerking?

Ken jij iemand die zich lange tijd voor de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd? Of ken je iemand die één of meer opvallende prestaties heeft geleverd die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben? Dan kan die persoon in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Vrijwilligerswerk, naastenzorg en alle andere mogelijke vormen van belangeloze inzet vormen belangrijke pijlers waarop onze samenleving steunt.  

Houd bij de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding rekening met onderstaande zaken

  • een Koninklijke onderscheiding hoort een verrassing te zijn;
  • probeer te achterhalen of de persoon een Koninklijke onderscheiding op prijs stelt;
  • de toekenningsprocedure kan enkele maanden in beslag nemen;
  • ondersteun het voorstel met ondertekende brieven, bij voorkeur op origineel briefpapier van de organisatie;
  • als de kandidaat zeer ernstig ziek is, kun je om een spoedprocedure vragen;
  • om de privacy van de kandidaat te waarborgen, wordt aan jou geen informatie gegeven over de overwegingen bij het besluit om iemand wel of niet een Koninklijke onderscheiding te verlenen.

Aanvragen

Aanvragen voor de lintjesregen 2022 kunnen tot uiterlijk 1 juli 2021 worden ingediend. Aanvragen die worden ingediend voor uitreiking op een andere datum moeten ten minste 6 maanden vóór de eventuele datum van uitreiking worden ingediend.

Je kunt de aanvraag schriftelijk indienen bij de burgemeester van Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel of via mailadres Bestuurssecretariaat@Boxtel.nl.

Voorstelformulier

Informatie over Koninklijke onderscheidingen en het decoratiestelsel vind je op de website www.Lintjes.nl. Onder het kopje 'Voordragen' vind je het voorstelformulier. Dit formulier moet digitaal worden ingevuld. Vraag anderen de aanvraag schriftelijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld een bestuurslid van de vereniging waar de kandidaat activiteiten voor verricht(te).

Meer informatie

Als je iemand voor wilt dragen, kunt je het beste eerst contact opnemen met het Bestuurssecretariaat. Zij kunnen je in grote lijnen vertellen of de verdiensten bijzonder genoeg zijn en leggen uit hoe je te werk moet gaan, telefoonnummer (073) 553 12 50 / 0411 – 655 244. Je kunt ook een mail sturen naar Bestuurssecretariaat@Boxtel.nl