Wie verdient een Koninklijke onderscheiding?

Elk jaar worden net vóór Koningsdag in heel het land Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich gedurende langere tijd op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving. Iedereen kan een Koninklijke onderscheiding aanvragen. Meestal gebeurt dit door bestuurders van verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties. Zij kunnen personen voordragen die zich binnen hun vereniging, instelling of organisatie bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De lintjesregen in 2025 lijkt nog ver weg, maar de behandeling van de ingediende voorstellen kost veel tijd. Daarom vragen we je om je kandidaat nu al voor te dragen! 
 

Wie komt in aanmerking?

Ken je iemand die zich lange tijd voor de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd? Of ken je iemand die één of meer opvallende prestaties heeft geleverd die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben? Dan kan die persoon in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Vrijwilligerswerk, naastenzorg en alle andere mogelijke vormen van belangeloze inzet vormen belangrijke pijlers waarop onze samenleving steunt.

Zaken om rekening mee te houden bij een aanvraag

  • een Koninklijke onderscheiding hoort een verrassing te zijn;
  • probeer te achterhalen of de persoon een Koninklijke onderscheiding op prijs stelt;
  • de toekenningsprocedure kan enkele maanden in beslag nemen;
  • ga op zoek naar personen die de aanvraag schriftelijk kunnen ondersteunen (ondertekende brieven op origineel briefpapier van de organisatie); 
  • als de kandidaat zeer ernstig ziek is, kun je om een spoedprocedure vragen;
  • om de privacy van de kandidaat te waarborgen, wordt er aan jou geen informatie gegeven over de overwegingen bij het besluit om iemand wel of niet een Koninklijke onderscheiding te verlenen.
     

Aanvraag indienen

In 2025 is de Lintjesregen op vrijdag 25 april. Aanvragen hiervoor kunnen tot uiterlijk 15 juni 2024 worden ingediend. Het is ook mogelijk om een verzoek voor een onderscheiding in te dienen met een andere uitreikdatum. Dat kan bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een jubileum. In zulke gevallen moet een verzoek tenminste zes maanden voor de datum van eventuele uitreiking bij de burgemeester zijn ingediend. Een aanvraag wordt digitaal ingediend. Vul het digitale voorstelformulier in.

Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen

Wil je iemand voordragen? Dan kun je het beste eerst contact opnemen met het Bestuurssecretariaat via telefoonnummer (0411) 65 59 01 of via e-mail kabinet@boxtel.nl. Zij kunnen je in grote lijnen vertellen of de verdiensten bijzonder genoeg zijn. Daarnaast leggen ze je uit hoe je te werk moet gaan. Informatie over Koninklijke onderscheidingen en het decoratiestelsel vind je op de website www.lintjes.nl.