Toelichting aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats

Wanneer het lopen van korte afstanden voor jou niet of nauwelijks mogelijk is kun je een gereserveerde parkeerplaats aanvragen. Of je hiervoor in aanmerking komt is
afhankelijk van:

  1. een recent medisch onderzoek door een onafhankelijke arts, in dit geval moet door Argonaut Advies worden aangetoond dat de aanvrager zich niet redelijkerwijs over de langere afstand dan 50 meter zelfstandig te voet kan voortbewegen of buitenshuis rolstoelgebonden is;
  2. aanvrager moet zelf een motorvoertuig kunnen en mogen besturen;
  3. aanvrager mag zelf geen parkeermogelijkheid hebben op eigen erf; (bij verhuizing van de aanvrager wordt dit criterium wederom in heroverweging genomen)
  4. aanvrager moet in het bezit zijn van een motorvoertuig;

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je telefonisch contact opnemen met mw. C. Campos da Cruz van het team Inrichting Verkeer en Reiniging, telefoon (0411) 65 52 48.