Vragen en antwoorden crisisnoodopvang

Hier vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over de Crisisnoodopvang (CNO) op landgoed Velder.

Bekijk de vragen en antwoorden

Vraag Antwoord
Wat zijn de plannen? Op het evenemententerrein van landgoed Velder komt een opvanglocatie voor asielzoekers. Er komen kleinschalige woonunits en recreatietenten voor gemeenschappelijke activiteiten en eten. 
Wanneer start de opvang en tot hoe lang blijft die? De opbouw van het terrein start vanaf 15 oktober. De eerste bewoners verwachten we rond 1 november en blijven in principe tot 15 februari 2023. Daarna worden de woonunits afgebroken en het terrein opgeruimd.
Voor wie is de opvang bestemd?  Met deze opvang verlichten we de toestroom van asielzoekers uit Ter Apel en andere opvanglocaties. Velder wordt zelf geen aanmeldcentrum. 
Hoeveel asielzoekers worden opgevangen? De locatie biedt opvang aan 450 bewoners.
Hoe zit het met begeleiding van de bewoners? Om de bewoners een zinvolle dagbesteding te geven komt er begeleiding voor sport-, spel- en overige activiteiten. Op de locatie is altijd een locatiemanager aanwezig. Plus activiteitenbegeleiding en beveiliging.
Hoe wordt het verkeer en parkeren geregeld? We bekijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen oplossen. Met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Dit nemen we ook mee in de het inrichtingsplan dat met een werkgroep van bewoners wordt besproken.
Hoe zit het met beveiliging? Er komt 24-uursbeveiliging door een beveiligingsbedrijf dat ervaring heeft met beveiligen van dit soort locaties. Het terrein is omheind met een bewaakte toegangspoort. Het beveiligingsbedrijf staat in direct contact met de politie in geval van calamiteiten op en buiten het terrein.
Wat gebeurt er als bewoners zich niet aan de regels houden? Op de locatie hanteren we huisregels. Daar heeft iedereen zich aan te houden. Wie zich hier niet aan houdt wordt daarop aangesproken. Geweld wordt niet getolereerd. Wie zich niet gedraagt kan worden teruggestuurd naar Ter Apel.
Komt er een direct aanspreekpunt? Ja, zeker. Buurtbewoners en omwonenden kunnen direct contact opnemen met een centraal telefoonnummer dat altijd bemenst is door iemand op de opvanglocatie.
Mogen de bewoners het terrein zelf verlaten? Bewoners zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen. Vanzelfsprekend dienen ze zich dan te houden aan de in Nederland geldende regels. De toegangspoort is ’s nachts gesloten.
Hoe is de veiligheid voor de omgeving geborgd? Er komt een veiligheidsplan en een calamiteitenplan. We doen wat nodig is om de veiligheid te regelen.
Hoe kan de gemeente dit zomaar besluiten? Boxtel is een sociale en gastvrije gemeente. We nemen onze verantwoordelijkheid in deze noodsituatie. Omdat dit een opdracht is vanuit het Rijk, gelden ook andere procedures.

Neem contact op bij andere vragen

Staat je vraag er niet tussen? Mail dan naar vluchtelingen@mijngemeentedichtbij.nl.