Bezwaar tegen belastingaanslag

Stap voor stap

  1. Betaal de belastingaanslag.
  2. Dien binnen 6 weken na de datum die op de belastingaanslag staat jouw bezwaar in.
  3. We handelen jouw bezwaar zo snel mogelijk af.
  4. Je ontvangt ons besluit via de post.

Ben je het niet eens met de gemeentelijke belastingaanslag of met de hoogte van de WOZ-waarde? Dan kun je bezwaar maken. Op het aanslagbiljet staat een datum. Maak bezwaar binnen 6 weken na deze datum. Dit kan alleen schriftelijk. 

Schriftelijk bezwaar maken

Je maakt schriftelijk bezwaar door het formulier te printen, in te vullen en op te sturen. Houd rekening met het volgende: 

  • Vul het formulier zo volledig mogelijk in
  • Je vermeldt het aanslagnummer en het adres van de woning of het bedrijfspand waar het over gaat.
  • Geef duidelijk aan waarom je het niet eens bent met de belastingaanslag. Je kunt foto's, tekeningen, taxatierapport of andere bijlagen toevoegen.
  • Geef duidelijk aan tegen welk besluit jouw bezwaar gericht is.
  • Je ondertekent het bezwaarschrift.

Stuur jouw bezwaarschrift naar:

Gemeente Boxtel 
t.a.v. team Belastingen
Postbus 10.000
5280 DA, Boxtel