Onroerendezaakbelasting (OZB)

Stap voor stap

  1. Je ontvangt jaarlijks een aanslag.
  2. Je betaalt de belastingaanslag of je machtigt ons voor automatische incasso.
  3. Als je het niet eens bent met de aanslag, kun je bezwaar maken.

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een gemeentelijke belasting die je betaalt over de waarde van een onroerende zaak.