Zelfbewonings­plicht en anti-speculatiebeding nieuwbouwwoningen

De vraag naar woningen is in onze gemeente groter dan het aanbod. We willen de verdeling van nieuwbouwwoningen en bouwkavels zo eerlijk mogelijk laten verlopen. Hiervoor hebben we regels voor loting vastgelegd. Helaas zien we dat nieuwbouwwoningen vaak door beleggers worden opgekocht en later worden verhuurd of met winst worden verkocht. Daarom kent onze gemeente de zelfbewoningsplicht en het anti-speculatiebeding.