Boxtel

1 - 10 van 325
  1. Geveltuintjes geven woonstraten zonder voortuinen of openbaar groen een fleurige aanblik. Ze zijn goed voor het klimaat, zorgen voor…
  2. In heel Nederland werken 30 regio’s samen met het doel om in 2030 de uitstoot van CO2 met de helft te verminderen ten opzichte van…
  3. Heb je een aanslag gemeentelijke belastingen gekregen? En kun je deze gemeentelijke belastingen niet betalen? Vraag dan kwijtschelding…
  4. In de visie zon- en windenergie beschrijven we op welke manier we de ingediende initiatieven waarderen. Hierbij gaat het om stap 3 in…
  5. Erkende vluchtelingen kunnen een reisdocument voor vluchtelingen aanvragen. Vreemdelingen met een geldige verblijfsvergunning kunnen…
  6. De gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel werken ambtelijk samen onder de naam MijnGemeenteDichtbij. 
  7. Naast de uitgelichte bewonersinitiatieven hebben we in Boxtel ook andere bewonersinitiatieven die we graag in de spotlight willen…
  8. De Energiecoöperatie Boxtel (ECB) is een organisatie waarbinnen samengewerkt wordt aan diverse thema's…
  9. De vereniging ‘Kleine Aarde Netwerk’ (KAN) zet zich in voor behoud en versterking van de unieke natuur, de rijke cultuurhistorie…
  10. Eetbaar Boxtel is een groep van enthousiaste mensen die inwoners wil samenbrengen en inspireren om meer gezond en duurzaam voedsel in…