Aanvraagformulier Economisch Stimuleringsbudget

Deze subsidie hebben wij om de economie van Boxtel te stimuleren. Een deel van dit bedrag is gereserveerd om initiatieven te stimuleren.

  • 1 Huidige Voorwaarden
  • 2 Gegevens aanvrager
  • 3 Initiatief
  • 4 Controle
  • 5
Voorwaarden:
  • Jij en/of een derde partij financiert mee.
  • Het initiatief versterkt de economie duurzaam (vliegwieleffect).
  • Het initiatief kan op korte termijn worden uitgevoerd.
  • Het initiatief is revolverend: de verleende subsidie wordt (deels) terugbetaald. Het geld dat zo terugkomt, kan opnieuw worden ingezet.
Voldoe je aan de voorwaarden?
►►► Je voldoet niet aan alle voorwaarden. Je kunt dit formulier niet verder invullen.