Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade

Als bedoeld in artikel 2 van de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Boxtel 2008.

Vul onderstaand formulier in, print het uit en onderteken het. Stuur het formulier, samen met de bijlagen, in drievoud op naar de gemeente.

Privacyverklaring

De gemeente Boxtel verwerkt persoonsgegevens. Lees meer hierover in onze privacyverklaring.

  • Huidige Pagina 1
  • In het geval van gedeeld eigendom
  • Ondertekening
  • Voorbeeldweergave
  • Voltooid
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Gegevens aanvrager
Hieronder wordt verwezen naar een aantal artikelnummers. Wat de artikelen inhouden kun je hier bekijken.
Ten gevolge van welke oorzaak lijdt of zal aanvrager schade lijden in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak, als bedoeld in artikel 6.1 Wro
Wat is de aard van de schade?
Geef een omschrijving van de onroerende zaak waarvan je zakelijk gerechtigde bent en geef een motivering van jouw aanvraag.
Gegevens van de onroerende zaak:
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Vul postcode en huisnummer in, de straatnaam en woonplaats worden automatisch ingevuld.
►►► Bij het verzoek moet een uittreksel uit het kadaster worden gevoegd.
Wat is jouw relatie tot de onroerende zaak?
(bv. erfpacht, vruchtgebruik, opstalrecht)
►►► Bij het verzoek moet een bewijs van eigendom, huur/gebruik, pacht of zakelijk recht worden gevoegd, waaruit blijkt sinds welke datum dit recht wordt uitgeoefend (b.v. kopie koopakte, huur- of gebruiksovereenkomst, pachtcontact, akte zakelijk recht).