Milieustraat

Let op

Update i.v.m. het coronavirus
De milieustraat is geopend volgens normale openingstijden. Houd wel rekening met langere wachttijden. We laten maximaal 5 bezoekers (auto's) tegelijk toe. Je komt zoveel mogelijk alleen. Sorteer thuis alvast je afval, dit zorgt voor een snellere doorstroming op de milieustraat. Je mag maximaal drie afvalsoorten inleveren. Kun je je bezoek aan de milieustraat uitstellen? Doe dat dan. De knipkaart geef je af aan de ‘kassa’ aan de poort van de milieustraat. De toiletten voor bezoekers op de milieustraat zijn gesloten.

Je kunt bijna al je huishoudelijk afval inleveren bij de milieustraat. Ook hier scheiden wij het afval. Je gooit het afval weg in de containers die daarvoor bestemd zijn. Neem altijd je knipkaart mee. Heb je bedrijfsafval? Dan moet je als ondernemer zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld.