Reactie Adviesraad Sociaal Domein over Bewoners Activatieplan

Reactie adviesraad

Geacht college,

Op onze vergadering van woensdag 13 november 2019  heeft de Adviesraad Sociaal Domein het Bewoners Activatieplan besproken. Dit plan is reeds in uitvoering genomen en vervolgacties hierop zijn in gang gezet. Op basis van die vervolgacties zijn er verdere activiteiten ondernomen.

Onze vragen daarbij zijn de volgende:

  • Worden de bewoners nu breed geinformeerd over de kansen en mogelijkheden voor eigen initiatieven en hoe gaat dit?
  • Worden de inwoners nu (meer) geactiveerd en betrokken bij bewonersinitiatieven en hoe gaat dit?
  • Is er geleerd van ervaringen en inzichten van inwoners, medewerkers en raadsleden en hoe is de stand van zaken nu feitelijk met betrekking tot het opbouwen en onderhouden van relaties met inwoners?
     

Graag vernemen wij van u een schriftelijk reactie op onze vragen.

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Boxtel