Openbare collegebesluiten

Het college vergadert iedere dinsdag. Na elke vergadering maakt de gemeentesecretaris de openbare besluitenlijst.