Désiré van Laarhoven - van Abeelen

  • Wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting binnen de bebouwde kom, Duurzaamheid, Transities en Plattelandsontwikkeling
  • Wijkwethouder Lennisheuvel
  • Tweede locoburgemeester